Wuitenskomitee

Doelstelling

Het Wuitenskomitee heeft als doel om, in opdracht van het gemeentebestuur, de organisatie op zich te nemen van de jaarlijkse driedaagse Wuitensfeesten met halfvasten. Deze opdracht omvat de organisatie om elk jaar een Prins of Prinses der Wuitens te verkiezen en aan te stellen.

Structuur

Sedert 1992 is het Wuitenskomitee een vereniging zonder winstoogmerk.

De leden van het Wuitenskomitee vormen de raad van bestuur. De raad van bestuur kiest een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. Deze mandaten zijn voor een periode van 5 jaar en zijn steeds herkiesbaar. Wie zich kandidaat wil stellen voor één van deze functies moet tenminste 3 jaar deel uitmaken van de raad van bestuur. Het aantal leden van het Wuitenskomitee is onbeperkt en is dus niet te vergelijken met wat men in andere steden of gemeenten een raad van elf noemt.

Om toe te treden tot het Wuitenskomitee moet je schriftelijk je kandidatuur stellen bij de voorzitter. De raad van bestuur, aanwezig met 2/3 van zijn leden, beslist met een 2/3 meerderheid of de kandidaat aanvaard wordt om een proefperiode van 2 jaar door te maken, hierna beslist de algemene vergadering met eenvoudige meerderheid of de kandidaat kan toetreden tot de vereniging. De officiële kledij van het Wuitenskomitee is de grijze buishoed, grijze jacquet en streepjesbroek. Degene die ooit de titel van prins(es) der Wuitens mochten dragen en nog actief meewerken met het Wuitenskomitee maken deel uit van “De Prinsengilde”. De leden van de prinsengilde maken deel uit van de adviesraad van het Wuitenskomitee.

Samenstelling

Ere-Voorzitter :
Michel De Geyter
Stationsstraat 43
9220 Hamme
tel: 052-41 09 60

Voorzitter :
Pieter Maes
Kapellestraat 65
9220 Hamme
gsm: 0474 41 43 12
pietercfmaes@yahoo.com

Ondervoorzitter :
Hans Verhelst
Noordstraat 177
9220 Hamme
gsm: 0474 65 48 64
hans.verhelst@hotmail.com

Secretaris :
Eddy De Wilde
Podtsmeulen 47
9250 Waasmunster
gsm : 0497 91 63 73
eddy.de.wilde9@telenet.be

Penningmeester :
Johan De Ridder
Heirbaan 136, 9220 Hamme
9220 Hamme
gsm: 0473 81 52 63
wuitensfeesten@gmail.com

Bestuursleden :

Etienne De Loose
Damstraat 16
9220 Hamme
gsm: 0475 91 93 99
etienne.de.loose@outlook.com

Nico Van Puyenbroeck
Stationstraat 45
9220 Hamme
gsm: 0478 64 61 96
nico-rico@hotmail.be

Marc Coppieters
Evangeliestraat 43
9220 Hamme
gsm: 0475 79 72 62
marc@transportmarc.be

Kurt Verhelst
Pater Vertentenstraat 41
9220 Hamme
gsm : 0497 51 89 36
kurt.verhelst@telenet.be

Cisse Aerts
Veldstraat 120
9220 Hamme
gsm: 0471 47 97 08
cisseaerts@gmail.com

Stagiairs :

De Graeve Frankie
Jagerstraat 8
9220 Hamme
gsm: 0474 37 99 14
frankie.de.graeve@telenet.be

Verhaeghen Debbie
Aartstraat 29
9220 Hamme
gsm: 0476297595
verhaeghen.debbie@telenet.be